Dalīties:

Vairāk kā 300 esošie un bijušie Kanādas bruņoto spēku (CAF) kareivji, kuri apgalvo, ka viņiem nodarīts kaitējums populārā vīrusa potes dēļ, ir iesnieguši kolektīvu prasību pret augsta ranga militārpersonām, pieprasot atlīdzināt zaudējumus aptuveni 500 miljonu dolāru apmērā.

21. jūnijā Federālajā tiesā iesniegtajā prasības pieteikumā ir teikts, ka tie, kuri nevēlējās potēties, saskārās ar smagām sekām, tostarp darba, ienākumu, izdienas pensijas un pabalstu zaudēšanu, un daudzkārt arī zaudēja iespēju piedalīties ikdienas darba un sabiedriskajā dzīvē. Prasība tika iesniegta pret Aizsardzības štāba priekšnieku ģenerāli Veinu Eiru, Aizsardzības štāba priekšnieka vietnieku, ģenerālleitnantu Frānsisu Alenu, valsts aizsardzības ministri Anitu Anandu, bijušo valsts aizsardzības ministra vietnieci Džodiju Tomasu un citiem. Prasībā arī tika apgalvots, ka CAF pošu direktīvas pārkāpj prasītāju tiesības saskaņā ar Kanādas tiesību un brīvību hartu attiecībā uz personas apziņas un reliģijas brīvību, drošību, tiesībām uz privāto dzīvi un vienlīdzīgu aizsardzību likuma priekšā bez diskriminācijas. Jāatzīmē, ka 30. maijā Militāro sūdzību neatkarīgā izskatīšanas komiteja atzina, ka Kanādas Bruņoto spēku obligāto pošu uzspiešana ir bijusi pārāk plaša un nesamērīga un pārkāpusi to kareivju tiesības, kuri atteicās potēties.

Dalies ar rakstu:

Komentāri