Dalīties:

Populārais vīruss kā arodslimība?

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, darba ņēmēji un darba devēji ES Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējā komitejā panākuši vienošanos, ka populāro vīrusu nepieciešams atzīt par arodslimību veselības un sociālās aprūpes un mājprūpes nozarēs, kā arī nozarēs, kurās ir konstatēts uzliesmojums un kuras saistītas ar darbībām ar pierādītu inficēšanās risku.
Eiropas komisijā atbalstīja ES arodslimību saraksta atjaunināšanu.
Ja dalībvalstī slimība atzīta par arodslimību, attiecīgajās nozarēs nodarbinātie darba ņēmēji, kuri darbā inficējušies ar vīrusu saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iegūt specifiskas tiesības, piemēram tiesības uz kompensāciju.
Pievienojies Dieva Lauvas
Dalies ar rakstu:

Komentāri