Dalīties:

Pēc tam, kad Vatikāns publicēja dokumentu, kas nosaka, ka var tikt svētīti cilvēki, kas atrodas viendzimuma vai citās netradicionālās attiecībās, katoļu baznīcā pieaug opozīcija pret pāvesta lēmumu. Lai gan sākotnēji tam nepiekrita Āfrikas katoļu garīdznieki, tagad arī Austrumeiropas līderi ir pievienojušies, lai paustu atšķirīgu viedokli. Polijas bīskapi paziņojuši, ka “seksuālu aktu praktizēšana ārpus laulības jeb nešķiramas vīrieša un sievietes savienības, kas ir atvērta dzīvības nodošanai, vienmēr ir pārkāpums pret Dieva gribu un gudrību, kas izteikta sestajā bauslī, un cilvēki, kas ir šādās attiecībās, nevar saņemt svētību.” 

Ukrainas grieķu katoļu baznīcas vadītājs arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks paziņojis, ka Austrumu katoļu baznīcas ticīgajiem nav jāievēro šī dokumenta norādījumi. Garīdznieks skaidro, ka mums vajag “izvairīties no divdomīgiem žestiem, izteicieniem un jēdzieniem, kas varētu sagrozīt Dieva vārdu un Baznīcas mācību.” 

Minētais Vatikāna dokuments apstiprina, ka katoļu baznīca nespēj mainīt laulības sakramentu, ko tā definē kā “ekskluzīvu, stabilu un nesaraujamu savienību starp vīrieti un sievieti, kas ir dabiski atvērta bērnu radīšanai”. Tomēr tā pieļauj “spontānu” svētību, kas tiek piešķirta personām, kuras ir viendzimuma attiecībās nevis svēta pašas attiecības. 

Dalies ar rakstu:

Komentāri