Dalīties:

Pirmo reizi kopš attiecību saspīlējuma Krievijas iebrukuma sakarā notika

Višegradas bloka sanāksme Čehijā. Višegradas bloks apvieno Austrumeiropas valstis Ungāriju, Poliju, Čehiju un Slovākiju, kuras atbalsta kopējās intereses Eiropas Savienības ietvaros. Sanāksmē šo valstu prezidentu apskatāmie jautājumi bija kolektīvā aizsardzība Ukrainas kara kontekstā, enerģētikas krīze, inflācija un iespēja paplašināt Višegradas bloku. Attiecībā uz Eiropas zaļo kursu, iesaistīto valstu prezidenti izteica iebildumus. Lai īstenotu pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem, nepieciešams spēcīgs pamats ar esošajiem resursiem.
Višegradas bloka ietekmes potenciāls vēl nav pietiekami apzināts un šīs Eiropas Savienības valstis var tikt izmantots kā pretspēks Briseles kreisi liberālajai politikai. Veiksmīgas attīstības un paplašināšanās rezultātā arī Latvija un Baltijas valstis varētu arvien vairāk kooperēties ar Višegradas bloka valstīm, lai aizstāvētu nacionāli konservatīvās vērtības.
Dalies ar rakstu:

Komentāri