Dalīties:

NATĀLIJA MAGAZEINA: Civilās savienības likums = Latvijas valsts pašlikvidēšanās!

Šo ceturtdien, 31. martā, Saeima lems par pirmšķietami nevainīgu likumu, kas ļaus noslēgt civilās savienības viendzimuma pāriem. Tas būs surogāts laulībai starp 1 vīrieti un 1 sievieti.
Kāpēc? Jo likumprojekta tekstā redzamas daudzas norādes, ka tā faktiski būs viendzimuma laulību legalizēšana. Piemēram, 3.pants nosaka, ka “civilā savienība ir divu fizisku pilngadīgu personu notariāli noslēgta vienošanās, kas nodibina vai izbeidz personu savstarpējās nemantiskās un mantiskās tiesības un pienākumus.” Tālāk – likumprojekta 4.panta 1.daļa nosaka, ka “tiesības noslēgt civilo savienību ir pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un pilngadīgiem Latvijas nepilsoņiem.” Tātad vairs nav jābūt vīrietim un sievietei.
13. pants savukārt noteic, ka pusēm ir kopīga mājsaimniecība. “Ar civilās savienības noslēgšanu pusēm ir savstarpējs pienākums gādāt un atbalstīt vienai otru, rūpēties par kopīgo mājsaimniecību atbilstoši katras puses ienākumiem.” Turpmāk aprakstītas pušu mantiskās attiecības – kopīgā, atsevišķā manta, civilās savienības izbeigšana, bērnu un uzturlīdzekļu jautājumi. Rūpīgi iepazīstoties ar šī likumprojekta tekstu un anotāciju ir skaidrs, ka pretēji Satversmes burtam un garam, tiek sabradāts laulības un ģimenes jēdziens, bērnu un vairākuma sabiedrības daļas vecāku tiesības un brīvības.
Likumprojekta anotācijā norādīts, ka likums nepieciešams, jo “2020. gada 12. novembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”, kas atzīst Darba likuma 155. panta pirmo daļu, ciktāl tā neparedz aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110.panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2022.gada 1.jūnija. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Satversmes 110. panta pirmajā teikumā ir ietverti divi likumdevēja pienākumi: 1) nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību; 2) nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu. Likumdevēja pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību prasa noteikt sociālajā realitātē pastāvošo ģimenes attiecību tiesisko regulējumu, proti, noregulēt šo attiecību dalībnieku personiskās un mantiskās attiecības. Savukārt pienākumu nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu likumdevējs var izpildīt, konkretizējot likumā ģimenes tiesības uz īpašu aizsardzību un atbalstu, proti, paredzot likumā dažādus ģimenes aizsardzības un atbalsta pasākumus.”
Respektīvi, Satversmes tiesa, pārsniedzot savas pilnvaras interpretēt Satversmi, ir uzdevusi likumdevējam pienākumu mainīt tiesību normas. Nepietiek, ka Satversmes tiesa Satversmes 110.pantā ir ielasījusi viendzimuma ģimenes, kuras tur nekad nav bijušas, bet vēl jo vairāk – Satversmes tiesa, kura nav pilsoņu vēlēta, ir uzdevusies par likumdevēju!
Ir skaidrs, ka atverot šo Pandoras lādi, Latvijai vairs atpakaļceļa nebūs, jo, ja valsts atzīst viendzimuma savienību, ir jāatzīst arī homoseksuālas laulības, bērnu adopcija un homoseksuālisma propaganda caur dārziņiem, skolām, medijiem un jebkuriem citiem kanāliem..
Diemžēl iecietība, kuru sludina dzimumā apjukušie, ir vienvirziena. No mums to pieprasa, bet pret mums to neizrāda. Pret mums pilnā apmērā vērsīsies ar Krimināllikumu, ja mēs izrādīsim savas vērtības vai aizstāvēsim savas tiesības. Bet viņi drīkst būt priviliģēti. Šī dažādība, kuru slavē dzimumā apjukušie, ir tikai viņu dažādība. Mūsu uzskati ir ļaunums, izskaužami stereotipi un stagnācija. Vienīgie progresīvie un brīvie ir viņi. Un pats ļaunākais – šo cenu maksās mūsu bērni, kuru prāti tiks izvaroti, kā arī iespējams, tiks izvarots viņu Radītāja dotais ķermenis neatgriezeniskā medicīniskā operācijā… Nulles iecietība pienāksies surogātmātēm un viņu bērniem, kurus par naudu pasūtīs geji, jo surogātmātes tiesības paturēt savu bērnu neeksistēs.
Kā mēs zinām, ka tas aizies tik tālu?
Ieklausieties, ko runā Latvijas geji un lezbietes. Kašers publiski pauž, ka viņš ar geju partneri grib bērnu un apspriež, cik maksā bērnu pasūtīt surogātmātei Krievijā vai Baltkrievijā… Ap 30 000 eur plus “šīs sievietes” (kā viņu nosauc Kašers, neminot vārdu “māte”) uzturēšana 9 mēnešus.. Citu valstu pieredze parāda, ka neilgā laikā pēc viendzimuma pāru laulību legalizācijas, valstis atzīst arī viendzimuma pāru tiesības adoptēt bērnus. Spānijas pieredze rāda, ka legalizējot viendzimuma pārus, pazemina arī vecumu, kad var stāties dzimumattiecībās, respektīvi – legalizē arī pedofīliju. Pētījumi rāda, ka “mīlošie” geju un lezbiešu pāri vairumā gadījumu nav stabili un bieži maina partnerus, tiem ir daudz lielāks risks slimot ar dažādām STS slimībām, kā arī vardarbība šādās partnerībās ir krietni augstāka nekā dabiskās ģimenēs.
Ungārija ir lielisks piemērs, kā valsts ir atbalstījusi tradicionālu ģimeni, dzimstību un konservatīvu pieeju ģimenes jautājumiem. Ungārijas prezidente Katalīna Novaka ir teikusi: “Minoritāšu aizsardzība nenozīmē tiesību atņemšanu vairākumam”. Ungārija izceļas visā pasaulē ar būtisku dzimstības un demogrāfijas rādītāju pieaugumu un dzīves līmeņa uzlabošanos. Daudzas valstis dodas uz Ungāriju mācīties, kā veicināt dzimstību un atbalstīt ģimenes. Viendzimuma pāru attiecību pielīdzināšana laulībai faktiski nozīmēs tiesību atņemšanu vairākumam. Tā vietā, lai šie partneri noslēgtu līgumus pie notāra, viņi vēlas tikt priviliģēti un pretendēt ne tikai uz “saviem” bērniem, izmantojot trešās personas, bet gan arī ietekmēt mūsu bērnus, atņemot tiesības mums audzināt mūsu bērnus pēc savas pārliecības.
Cienījamie deputāti, balsojiet par Latvijas nākotni, par bērnu dabisku un veselīgu attīstību un pret Civilās savienības likumprojektu!
Dalies ar rakstu:

Komentāri