Dalīties:

Daudzi cenšas būt loģiski. Bet Dieva ceļš ir mīlestības ceļš – un tas ir augstāks ceļš.

Lielāka gudrība nekā loģika. Miršanas, sevis mērdēšanas ceļš. Sevis atdošanas, sevis noliegšanas ceļš, lai iegūtu ko labāku, ko augstāku un skaistāku. Mīlestības ceļš, kurš no mums prasa visu.”

Ivars Graudiņš

 

Izdevniecībā “KALA Raksti” klajā nākusi misionāram un sabiedriskajam darbiniekam Levi Ivaram Graudiņam (1951.14.02.–2018.7.11.) veltītā grāmata “Garīgo tiltu būvnieks IVARS GRAUDIŅŠ”.

Grāmatā apkopotas I. Graudiņa domubiedru liecības, kā arī fragmenti no viņa

dienasgrāmatām.

 

Pirms 20 gadiem, 2001. gadā, pēc Ivara Graudiņa iniciatīvas iesākās

Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju vairāku dienu tikšanās – Gaiziņi, tā

stiprinot brālības un kristīgās mīlestības garu Latvijas kristiešu vidē.

 

Ivars Graudiņš ir ievērojamā Latvijas katoļu garīdznieka un politiķa Franča Trasuna (1864–1926) brāļa Donata mazmazdēls, dzimis Zviedrijā, kara bēgļu ģimenē. Vēlāk ar ģimeni devās uz ASV, Milvokiem, kur arī veidojās viņa personība. I. Graudiņš ieguvis izglītību dažādās jomās – pedagoģijā, filozofijā, mākslā, vēsturē, arhitektūrā un teoloģijā, aktīvi nodarbojies arī ar sportu – kā volejbolists un treneris. Vēlāk viņš sajuta aicinājumu pilnībā sekot Kristum un kļūt par misionāru, jo īpaši – pēc pārcelšanās uz dzīvi Latvijā 1999. gadā. Dieva aicināts, Latgalē, Ružinā viņš 2000. gadā izveidoja Lūgšanu Namu visām tautām un kristīgo centru, ko vadīja līdz pat savai aiziešanai

mūžībā 2018. gadā.  

 

“Smaids, kuru nevar aprakstīt… Dzirkstošais bērna smaids. Tāds

piemita māksliniekam Ilmāram Blumbergam, pareizticīgo priesterim

tēvam Viktoram Kārsavā un arī misionāram Ivaram Graudiņam.

Tie bija cilvēki, kuru smaidā varēja ieraudzīt Dieva Klātbūtni.

Viņos patiešām varēja ieraudzīt to Dievu, par kuru visi tik

daudz runā…” (Režisors Viesturs Kairišs)

 

“Paša Ivara veidolā bija kaut kas no putna – varbūt no dzeņa vai

dzilnas, kuri nemitīgi klaudzina, atgādinot ļaudīm sen zināmas,

bet piemirstas patiesības, varbūt no dzērves, kura atgriezusies

dzimtenē, meklē purvā savas mājas…” (Dzejniece Anna Rancāne)

 

““Gaiziņu” bez Ivara vairs nebūs. Tas nav iespējams, viņa personība

tiem bija pārāk svarīga. Tomēr tas, ko ‘Gaiziņi’ ir devuši un izveidojuši,

nav zudis, tādēļ būs kaut kas cits. Ir ielikts pamats, uz kura celt ēku.

Ivars netiecās būt par stūrakmeni. Viņš izvēlējās būt par javu, kas

akmeņus satur kopā.” (Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags)

 

“Ivars bija vienreizīgs Dieva bērns. Pasaulē bija tik viens tāds kā

viņš! Nekad neaizmirsīšu viņa vārdus jauniešiem. Ivars tik spēcīgi,

klusi un patiesi viņus uzrunāja. Ivara sirds bija tik īsta, tā gribēja

glābt visus! Viņš ilgojās savest kopā visus Dieva bērnus.”(Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē arhibīskape Lauma Zušēvica)

 

Grāmatu “Garīgo tiltu būvnieks IVARS GRAUDIŅŠ” sakārtojis publicists Arnis Šablovskis, tās redaktore – Aija Balode, grāmatas māksliniece – Laura Feldberga.

Grāmata tapusi, pateicoties Levi Ivara Graudiņa Kristīgā fonda un Māra Graudiņa atbalstam.

Grāmatu iegādājoties, ikvienam ir iespēja atbalstīt Ivara Graudiņa projektu un ieceru turpināšanos, jo īpaši kristiešu vienotības stiprināšanu Latvijā un sociālās palīdzības sniegšanu vistrūcīgākajiem Latgalē.

 

Izdevēji dāvina 500 grāmatas visām Latgales, kā arī citu centru bibliotēkām, Rēzeknes novada vidusskolām un konfesiju organizācijām, kā arī Franča Trasuna muzejam Kolnasātā.


Levi Ivara Graudiņa Kristīgais fonds, LV93HABA0551047537849, reģ. nr. 40008292170

 

Izdevniecība KALA Raksti

 

 

[email protected]

mob.tel. 29118495

 

 

Dalies ar rakstu:

Komentāri