Share
Tweet
Dalīties
Dalīties
Share
Twitter
Dalīties
Dalīties

EKSPERIMENTS AR AITĀM UN VILKU

Populārs Avicenna eksperiments. Divas viena metiena aitas ievietoja divos krātiņos, pilnīgi vienādi baroja. Bet viena no aitām redzēja krātiņu ar vilku. Eksperimenta sākumā abām aitām bija aptuveni vienāda ķermeņa masa. Pēc kāda laika aita, kura neredzēja vilku, palika dūšīga un aktīva. Savukārt aita, kura redzēja plēsēju, kļuva vārga,  nomākta, mazkustīga, pat viņas vilna palika ļoti slikta. Šis eksperiments pierāda, ka psihiskais stāvoklis stipri ietekmē organisma fizioloģisko stāvokli.

To pašu dara ar cilvēkiem caur medijiem. To pašu dara nepārtrauktie atgādinājumi par pandēmiju caur maskām un dažādiem uzrakstiem, ko redzam ikdienas. Un tā nav nejaušība, tās ir stratēģiski plānotas darbības. To pašu dara audio atgādinājumi veikalos. To pašu dara izlīmētie brīdinājumi par distanci un tml. visās malās, pat dabas parkos uz kokiem. To pašu dara valdības izdotie un nepārtraukti mainīgie noteikumi. To pašu dara nodokļu politika, kas iedzen depresijā lielu daļu Latvijas pilsoņus. To pašu dara dezinformētie, vienveidīgas informācijas nozombētie, panikā esošie cilvēki. To pašu dara ar draudiem un sodiem piespiestie pret līdzcilvēkiem. Viens no labākajiem ieteikumiem, ko iesaku – ņem Bībeli, atrodi stiprinošas rakstu vietas un apliecini tās. Piemēram šo populāro psalmu:

Ps.91:1 Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā,

2 tas saka uz To Kungu: “Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!”

3 Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.

4 Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.

5 Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida,

6 nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.

7 Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.

8 Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts.

9 Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu.

10 Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij,

11 jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.

12 Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

13 Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!

14 “Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu.

15 Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.

16 Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!”

ESI STIPRS, DROŠS UN PALĪDZI ARĪ CITIEM, NE TIKAI IZDZĪVOT, BET DZĪVOT UN UZVARĒT!

Share
Tweet
Dalīties
Dalīties
Dalies ar rakstu:
Share
Tweet
Telegram
WhatsApp

Komentāri