Dalīties:

Eiropas Parlaments, risinot līdztiesības jautājumu privātajā sektorā, 22. novembrī pieņēma direktīvu, kas paredz dzimumu kvotu ieviešanu Eiropas uzņēmumu valdēs. Kvotu sadalījums ir sekojošs: vadošos amatos valdēs sievietēm būtu jābūt 33%, bet pārējos amatos – 40%. Palielināta sieviešu klātbūtne valdēs ir paredzēta, lai veicinātu uzņēmumu “noturību” kara un ekonomiskās krīzes laikā, uzskata EP deputāte Evelīna Regnere no Sociālistu un demokrātu grupas. Direktīva nav paredzēta kā ierosinājums, bet drīzāk kā piespiedu stratēģija. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem dalībvalstis no 2026. gada būs spiestas ieviest sankciju un sodu sistēmu tiem uzņēmumiem, kuri neievēros jaunos standartus. Tomēr jaunais Eiropas lēmums nav vienprātīgs. Vairākas valstis, piemēram, Zviedrija, Slovākija, Ungārija un Igaunija ir norādījušas, ka Eiropa atkal iejaucas jomās, kas ir katras valsts individuāla atbildība. Dzimumu kvotu piespiedu ieviešana ir tikai pirmais solis. Kā izteikusies EP deputāte Margarita Karijona no Spānijas konservatīvās partijas: ”Tas ir beigu sākums”. Deputāte uzskata, ka, lai gan šobrīd iet runa tikai par kvotām bioloģiskajam dzimumam, tomēr nebūs pārsteigums, ja drīz sekos rasu, etniskās vai seksuālo minoritāšu kvotas uzņēmumu vadošajos amatos.

Dalies ar rakstu:

Komentāri